Rotfylling

Rotfylling, endodonti, er en behandling der nerven (pulpa) i tannen renses ut og roten fylles igjen med egnet materiale, fortrinnsvis guttaperka.

Et stort hull som har infisert nerven i tannen kan være årsak til at tannen må rotfylles. En annen årsak kan være tidligere behandlinger som har skapt en infeksjon i nerven. Dette kan arte seg som svært smertefullt, men kan også forløpe symptomfritt.

Behandlingen innebærer at man borer seg inn til nervekammeret i tannen. Deretter renser man ut nerven med spesialinstrumenter og skyller godt med desinfiserende midler. I noen tilfeller, der det har vært en infeksjon i tannen, er det nødvendig å gå med et bakteriedrepende innlegg i noen uker før tannen fylles helt ferdig. I andre tilfeller (vitale tenner) kan man rense ut og fylle tannen i samme seanse. Etter endt rotfylling trenger tannen en restaurering i form av en fylling eller en krone.