Periodonti

Periodontitt, tannkjøttbetennelse, er noen som rammer store deler av befolkningen i større eller mindre grad. Hos noen kan tilstanden bli så alvorlig at det kreves systematisk behandling hos spesialist. Dette i form av grundig depurasjon (tannsteinsfjerning), eller en operasjon der en løfter på tannkjøttet for å komme godt nok til i områdene der tannstein ligger på rotoverflaten og skaper en infeksjon.

Periodontitt oppstår fordi det ligger bakterier på tennene og i tannkjøttet. Dersom disse bakteriene får ligge i fred uten å bli pusset bort, kan de spre seg nedover tannroten og angripe rothinnefibre og kjevebenet rundt. Dette vil i verste fall føre til at tannen mister deler av sitt festeapparat og dermed løsner.

Det er viktig å være oppmerksom på at enkelte faktorer er med på å øke faren for å utvikle periodontitt:

  • Røyking. Nikotinet i røyken bidrar til at blodårene i gingiva (tannkjøttet) trekker seg sammen. En betennelsessituasjon i form av blødning er derfor vanskeligere å oppdage. Røyking gjør også tannkjøttet mindre motstandsdyktig mot infeksjoner.
  • Stress og redusert immunforsvar bidrar til at man er mer utsatt for infeksjoner – også i munnen.
  • Systemiske sykdommer som diabetes.