Krone

En krone består av porselen eller metall og tilpasses en enkelt tann som er såpass destruert at vanlig fyllingsterapi ikke anses som tilstrekkelig. Den aktuelle tannen slipes til, og det tas et avtrykk som sendes til tanntekniker. Tekniker lager så kronen i ønsket form og farge, og kronen sementeres på den tilslipte tannen med egnet sement.