Kirurgi

Hos Tannlege Walle AS gjøres daglig mange ulike typer kirurgiske inngrep. Både vår allmenntannlege og våre periospesialister sørger for at pasientene får en trygg behandling under strenge hygieneregimer.

Følgende kirurgiske inngrep gjøres hos oss

  • Fjerning av retinerte tenner, herunder visdomstenner
  • Fjerning av cyster
  • Ukompliserte tannekstraksjoner
  • Innsetting av implantater
  • Flap-operasjoner (tannkjøttoperasjoner)
  • Biopsier
  • Rotspissamputasjoner (apicectomi)