Fyllingsterapi

Karies (hull) i tennene behandles for det meste med plastfyllinger. Det er i dag slutt på å bruke amalgam i fyllingsterapi.

Ved et hull, borer tannlegen vekk det kariøse vevet i tanna og legger en plastfylling. Fargen på denne bestemmes ut fra tannsettet for øvrig. Fyllingen pusses ferdig etter den er lagt, og pasienten kan tygge på tannen i det vedkommende forlater tannlegekontoret.

Det brukes i hovedsak kompositt og glassionomer som fyllingsmateriale. Det er imidlertid også mulig å lage innlegg i tannen i form av porselen eller gull. Disse har oftere lenger varighet enn plastfyllingene, men koster tilsvarende mer.