Bro

En bro anses som egnet behandling dersom en eller flere tenner mangler, og de gjenstående nabotennene anses som såpass gode at de kan bære en broprotese. En bro sementeres fast med egnet sement slik som en krone. Fremgangsmåten minner mye om framstillingen av en krone.