Bleking

Bleking av tenner kan gjøres eksternt og internt. Ekstern bleking innebærer at tannlegen utarbeider en skinne som pasienten fyller med blekemiddel og bruker en time daglig i 7-14 dager. Blekemiddelet som brukes er hydrogenperoksid eller karbamidperoksid. Skinnen lages av tanntekniker etter at tannlegen har tatt avtrykk av den aktuelle kjeven som skal blekes. Blekemiddelet som brukes er vanligvis carbamidperoxid 10 % eller 15 %.

Intern bleking innebærer bleking av rotfylte enkelttenner som har fått en misfarging. Her legger tannlegen blekemiddelet inn i tannen. Dette fjernes etter ca. 14 dager, avhengig av misfargingen. Blekemiddelet som benyttes her er normalt natriumperborat blandet med vann.