Trenger du en generell tannsjekk eller akutt hjelp?

Vi utfører behandlinger med høy kvalitet og god oppfølging

Kontakt oss

Din tannhelse er viktig for oss

Kirurgi

Hos Tannlege Walle AS gjøres daglig mange ulike typer kirurgiske inngrep. Både vår allmenntannlege og våre periospesialister sørger for at pasientene får en trygg behandling under strenge hygieneregimer.

Følgende kirurgiske inngrep gjøres hos oss

  • Fjerning av retinerte tenner, herunder visdomstenner

  • Fjerning av cyster

  • Ukompliserte tannekstraksjoner

  • Innsetting av implantater

  • Flap-operasjoner (tannkjøttoperasjoner)

  • Biopsier

  • Rotspissamputasjoner (apicectomi)

Rotfylling (endodonti)

Rotfylling, endodonti, er en behandling der nerven (pulpa) i tannen renses ut og roten fylles igjen med egnet materiale, fortrinnsvis guttaperka.

Et stort hull som har infisert nerven i tannen kan være årsak til at tannen må rotfylles. En annen årsak kan være tidligere behandlinger som har skapt en infeksjon i nerven. Dette kan arte seg som svært smertefullt, men kan også forløpe symptomfritt.

Behandlingen innebærer at man borer seg inn til nervekammeret i tannen. Deretter renser man ut nerven med spesialinstrumenter og skyller godt med desinfiserende midler. I noen tilfeller, der det har vært en infeksjon i tannen, er det nødvendig å gå med et bakteriedrepende innlegg i noen uker før tannen fylles helt ferdig. I andre tilfeller (vitale tenner) kan man rense ut og fylle tannen i samme seanse. Etter endt rotfylling trenger tannen en restaurering i form av en fylling eller en krone.

Protetikk

Protetisk behandling omfatter mange forskjellige typer behandling hvor formålet er å erstatte manglende tenner eller deler av tannen. Det omfatter alt fra proteser (gebiss) til single kroner og implantater.

Krone

En krone består av porselen eller metall og tilpasses en enkelt tann som er såpass destruert at vanlig fyllingsterapi ikke anses som tilstrekkelig. Den aktuelle tannen slipes til, og det tas et avtrykk som sendes til tanntekniker. Tekniker lager så kronen i ønsket form og farge, og kronen sementeres på den tilslipte tannen med egnet sement.

Bro

En bro anses som egnet behandling dersom en eller flere tenner mangler, og de gjenstående nabotennene anses som såpass gode at de kan bære en broprotese. En bro sementeres fast med egnet sement slik som en krone. Fremgangsmåten minner mye om framstillingen av en krone.

Laminat/skallfasetter

Dette er porselensfasader som sementeres utenpå emaljen etter en liten tilsliping. Behandlingen er aktuell på tenner som synes godt (overkjevens front) og som har fått små skader i form av frakturer, fyllinger etc. Behandlingen innebærer mindre tilsliping av tannen enn en krone.

Protese

En protese er tenner som man kan ta inn og ut av munnen. Det lages helproteser, der alle tennene i kjeven mangler. Og det lages delproteser, der kun noen tenner skal erstattes i protesen. Denne festes da på de gjenværende tennene.

Periodonti

Periodontitt, tannkjøttbetennelse, er noen som rammer store deler av befolkningen i større eller mindre grad. Hos noen kan tilstanden bli så alvorlig at det kreves systematisk behandling hos spesialist. Dette i form av grundig depurasjon (tannsteinsfjerning), eller en operasjon der en løfter på tannkjøttet for å komme godt nok til i områdene der tannstein ligger på rotoverflaten og skaper en infeksjon.

Periodontitt oppstår fordi det ligger bakterier på tennene og i tannkjøttet. Dersom disse bakteriene får ligge i fred uten å bli pusset bort, kan de spre seg nedover tannroten og angripe rothinnefibre og kjevebenet rundt. Dette vil i verste fall føre til at tannen mister deler av sitt festeapparat og dermed løsner.

Det er viktig å være oppmerksom på at enkelte faktorer er med på å øke faren for å utvikle periodontitt:

- Røyking. Nikotinet i røyken bidrar til at blodårene i gingiva (tannkjøttet) trekker seg sammen. En betennelsessituasjon i form av blødning er derfor vanskeligere å oppdage. Røyking gjør også tannkjøttet mindre motstandsdyktig mot infeksjoner.
- Stress og redusert immunforsvar bidrar til at man er mer utsatt for infeksjoner - også i munnen.
- Systemiske sykdommer som diabetes. 

Fyllingsterapi

Karies (hull) i tennene behandles for det meste med plastfyllinger. Det er i dag slutt på å bruke amalgam i fyllingsterapi.

Ved et hull, borer tannlegen vekk det kariøse vevet i tanna og legger en plastfylling. Fargen på denne bestemmes ut fra tannsettet for øvrig. Fyllingen pusses ferdig etter den er lagt, og pasienten kan tygge på tannen i det vedkommende forlater tannlegekontoret.

Det brukes i hovedsak kompositt og glassionomer som fyllingsmateriale. Det er imidlertid også mulig å lage innlegg i tannen i form av porselen eller gull. Disse har oftere lenger varighet enn plastfyllingene, men koster tilsvarende mer.

Implantat

Et implantat er en liten titanskrue som opereres ned i kjevebenet i områder der det mangler en eller flere tenner. Etter 3-4 måneder har kjevebenet rundt implantatet tilhelet slik at det kan fungere som feste for en tannerstatning.

Implantatbehandling er en form for behandling som krever nøye planlegging og som strekker seg over tid. Det er derfor nødvendig med flere tannlegebesøk før et implantat anses som ferdig.

Bleking

Bleking av tenner kan gjøres eksternt og internt. Ekstern bleking innebærer at tannlegen utarbeider en skinne som pasienten fyller med blekemiddel og bruker en time daglig i 7-14 dager. Blekemiddelet som brukes er hydrogenperoksid eller karbamidperoksid. Skinnen lages av tanntekniker etter at tannlegen har tatt avtrykk av den aktuelle kjeven som skal blekes. Blekemiddelet som brukes er vanligvis carbamidperoxid 10 % eller 15 %.

Intern bleking innebærer bleking av rotfylte enkelttenner som har fått en misfarging. Her legger tannlegen blekemiddelet inn i tannen. Dette fjernes etter ca. 14 dager, avhengig av misfargingen. Blekemiddelet som benyttes her er normalt natriumperborat blandet med vann.