Protetikk

walle_37
Protetisk behandling omfatter mange forskjellige typer behandling hvor formålet er å erstatte manglende tenner eller deler av tannen. Det omfatter alt fra proteser (gebiss) til single kroner og implantater.

Krone
En krone består av porselen eller metall og porselen og tilpasses en enkelt tann som er såpass destruert at vanlig fyllingsterapi ikke anses som tilstrekkelig.  Den aktuelle tannen slipes til og det tas et avtrykk som sendes til tanntekniker. Tekniker lager så kronen i ønsket form og farge, og kronen sementeres på den tilslipte tannen med egnet sement.
 
Bro
En bro anses som egnet behandling dersom en eller flere tenner mangler, og de gjenstående nabotennene anses som såpass gode at de kan bære en broprotese. En bro sementeres fast med egnet sement slik som en krone. Fremgangsmåten minner mye om framstillingen av en krone.

Laminat/skallfasetter
Dette er porselensfasader som sementeres utenpå emaljen etter en liten tilsliping av denne. Behandlingen er aktuell på tenner som synes godt (overkjevens front) og som har fått små skader i form av frakturer, fyllinger etc. Behandlingen innebærer mindre tilsliping av tannen enn en krone.

Protese
En protese er tenner som man kan ta inn og ut av munnen. Det lages helproteser, der alle tennene i kjeven mangler. Og det lages delproteser, der kun noen tenner skal erstattes i protesen. Denne festes da på de gjenværende tennene ved hjelp av klammere.