Bleking

Bleking av tenner kan gjøres eksternt og internt.

Ekstern bleking innebærer at tannlegen utarbeider en blekeskinne som pasienten bruker 2-3 timer daglig, eller sover med om natten, i en ukes tid. Skinnen lages av tanntekniker etter at tannlegen har tatt avtrykk av den aktuelle kjeven som skal blekes. Blekemiddelet som brukes er vanligvis carbamidperoxid 10% eller 15%.

Intern bleking innebærer bleking av rotfylte enkelttenner som har fått en misfarging. Her legger tannlegen blekemiddelet inni tannen. Dette fjernes etter ca 14 dager, avhengig av misfargingen. Blekemiddelet som benyttes her er normalt natriumperborat blandet med vann.